Laat VOSSCAN voor u werken!

Van bewustwording naar betrokken medewerkers

BEWUST, BETROKKEN…

Door de inzet van VOSSCAN ontstaat bewustwording van het bestaansrecht en de kernwaardes van de organisatie. VOSSCAN fungeert als uniform communicatiemiddel voor je medewerkers. Hierdoor kennen zij de missie, visie en kernwaardes van de organisatie en zijn daardoor betrokken medewerkers.

INZICHT, TRANSPARANTIE EN LEIDERSCHAP

VOSSCAN geeft ondernemers inzicht in de aansluiting tussen organisatiebehoefte en de motivatie, kennis en kunde van medewerkers. Hierdoor biedt  VOSSCAN ondernemers de mogelijkheid tot continue feedback op de performance van de medewerkers en deze te toetsen aan de organisatiebehoefte.

VOSSCAN geeft medewerkers toegang tot de feedback en vastgestelde organisatiebehoefte en werkt hierdoor als talentenscout. Medewerkers kunnen in het programma zelf aangeven of zij over meer dan de gevraagde organisatiebehoefte (dus over meer talent)beschikken. Het biedt medewerkers hierdoor de mogelijkheid om zelf sturing te geven aan hun eigen loopbaan. Medewerkers zijn op deze manier medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en hun bijdrage aan de organisatiebehoefte.

Door de inzet van VOSSCAN komt de focus van personeelsgesprekken op ontwikkelingskansen en -mogelijkheden te liggen. Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn niet meer nodig. Verborgen talenten en excellerende medewerkers worden zichtbaar. Het samenstellen van succesvolle teams en de juiste medewerker voor een klus is nog nooit zo eenvoudig geweest.

STRATEGIE –> ONTWIKKELING

Van strategie naar organisatieontwikkeling

VOSSCAN biedt de ondernemer de mogelijkheid te puzzelen met de organisatiestructuur net zo lang tot de perfecte structuur is vastgelegd. Organisatievisie en -doelstellingen verscherpen hierdoor of worden herzien. Steeds meer focus ontstaat, organisatiebehoefte wordt steeds duidelijker. Telkens weer wanneer de markt, branche of welke andere factor hier om vraagt. Een continue stappenplan om de juiste man of vrouw op de juiste plek te krijgen en te houden dat je elke dag weer opnieuw kunt opzetten. Als je wilt, als je durft.

ONTWIKKELING VAN MENS EN ORGANISATIE

Een doelgerichte en succesvolle ontwikkeling voor mens en organisatie

VOSSCAN geeft inzicht in het werkgeluk, betrokkenheid, performance en personele risico’s van de medewerkers.  Door deze inzichten tijdig om te zetten naar ontwikkelingsplannen en concrete acties zijn de kosten van de personele risico’s zoals ziekteverzuimkosten, werving en selectiekosten te reduceren.

En dit is slechts het begin!

Stel u zelf eens de vraag of u optimaal gebruik maakt van alle middelen die u tot uw beschikking heeft. Maakt u echt voldoende duidelijk welke doelen uw organisatie nastreeft? Ja? Dan bent u waarschijnlijk de meest gelukkige en tevreden werkgever op deze aardbol. Of toch nog niet helemaal? De bereidheid hierover na te willen denken en met VOSSCAN aan de slag te gaan is al een belangrijk begin van een aanzienlijke verbetering die aanstaande zal zijn. VOSSCAN is hierbij dè tool die deze verbetering mogelijk maakt!