VOSSCAN

Of je nu groeit of krimpt, iedere ondernemer of directeur ervaart soms frictie in de organisatie. Toch blijkt het vaak lastig de dieperliggende oorzaken te achterhalen. Een organisatieanalyse via onze online tool Vosscan geeft snel en helder inzicht in de knelpunten. Zodat jij weet welke stappen je moet zetten om je organisatie weer soepel te laten draaien.

Wat levert Vosscan je op?

Een organisatie draait soepel als er een goede match is tussen de organisatiebehoeften en de drijfveren, kennis, vaardigheden en competenties van de mensen. Onze online tool Vosscan biedt snel inzicht in de juiste match en doet dat op drie niveaus:

  • De individuele match en prestaties van medewerkers.
  • Het functioneren van teams.
  • Het functioneren van het bedrijf.

Na het invullen van Vosscan heb jij een helder inzicht in de knelpunten binnen jouw organisatie. Medewerkers kunnen in Vosscan zelf zien hoe jij hun functioneren ervaart. In een gesprek kom je dus meteen tot de juiste vraag: hoe zie jij je verdere ontwikkeling (binnen of buiten de organisatie) en wat heb je hiervoor nodig?

Daarnaast ontvang je een eenduidig verhaal over jouw organisatie (als pdf), dat je intern kunt delen. Zodat iedere medewerker werkt en werft vanuit hetzelfde verhaal

Meer weten over Vosscan?

Wil je weten of Vosscan bij jou past? We komen graag langs om je een inkijk te geven in de online tool en je te adviseren.

MEER INFO!

Hoe werkt Vosscan?

Je krijgt toegang tot de eigen, beveiligde omgeving binnen Vosscan. Daar kun je alle vragen zelf beantwoorden. Vooraf helpen we je in drie dagdelen op weg:

  • Bij het formuleren of aanscherpen van je missie, visie, kernwaarden en organisatiedoelen.
  • Bij het maken van de vertaalslag van de doelen naar de (benodigde) kennis, vaardigheden en competenties van je mensen.
  • Bij het wegwijs maken in het werken met de Vosscan.

Aansluitend kun je ervoor kiezen om samen met één van onze senior-adviseurs de uitkomsten te analyseren en te laten vertalen naar concrete oplossingen.

Past Vosscan bij mijn organisatie?
Zoek je naar manieren om efficiënter en doelgerichter ontwikkelingsgesprekken te voeren? Dan biedt Vosscan hiervoor de oplossing. Omdat je alle gegevens zelf invoert, zijn de kosten van de organisatieanalyse aanzienlijk lager dan wanneer je alles uitbesteedt. Wel vraagt het om een tijdsinvestering van jou en eventueel jouw HR-adviseur.

Daarnaast vraagt Vosscan van jou als eigenaar of directeur dat je open en eerlijk communiceert met je medewerkers.
Heb je geen of weinig tijd, dan adviseren we je de organisatieanalyse uit te besteden aan ons

VRAAG EEN DEMO AAN!

DEMO of INFO